Livsarkivet

Dokumentet Livsarkivet är framtaget av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför den dag då du inte längre kan uttrycka din vilja. Livsarkivet tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente, önskemål inför din egen begravning, till val av gravplats och hur du ska vara klädd i kistan. Vill du vara säker på att dina efterlevande ska hitta viktiga papper som testamente, livförsäkring, gåvobrev, lagfart o s v kan du i Livsarkivet anteckna var du förvarar dessa viktiga dokument. Du är välkommen in och hämta Livsarkivet så hjälper vi dig att fylla i, förvara och kontinuerligt uppdatera ditt exemplar. En helt kostnadsfri tjänst. Du kan också välja att fylla i ditt exemplar av Livsarkivet via www.livsarkivet.se.