Kostnader

Kostnaden för en begravning varierar beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där,för att ta några exempel. Prisuppgift och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid.

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning. Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Om dödsboet saknar tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun