Gravsten

Det är de efterlevande som låter resa gravvården – vanligen en sten – som minnesmärke och en hyllning till den avlidne. Det faller sig därför naturligt att lämna valet av material, utformning och inskription etc. till de efterlevande. Det förekommer ibland att den döde uttryckt önskemål om val av symbol, eller själv velat lämna ett budskap till eftervärlden på stenen.

Att resa en gravsten eller annat minnesmärke över någon som har levt är en mycket gammal tradition. Gravstenen kan berätta en historia om den som ligger i graven eller bara med namn bekräfta vem som är gravsatt här. Innan en gravsten eller annat minnesmärke får resas på graven skall det godkännas av den lokala kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta oss så hjälper vi er med att diskutera utformning av eller renovering av befintlig sten.