Hur gör jag nu?

En av livets mest omvälvande händelser är när man mister en anhörig eller nära vän. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som måste ordnas. Mycket kan ofta vänta ett tag och det som känns allra tyngst att ta tag i får du hjälp med. Här har begravningsbyrån en mycket viktig roll. Så tveka inte att ta kontakt med oss på Kviskes Begravningsbyrå – vi försöker alltid ge dig svar på alla frågor du har. Tillsammans kan vi diskutera allt det praktiska kring begravningen. Vi finns som stöd och hjälp och vår långa erfarenhet och kunskap innebär att du alltid kan känna dig trygg hos oss.

Mycket av det svåra och betungande före, under och efter begravningen kommer vi från begravningsbyrån att hjälpa till med.Här är några exempel på sådant som vi oftast tar ansvaret för:

  • Hämtning av den avlidne
  • Svepning och påklädnad med egna kläder
  • Transporter
  • Beställning och arrangemang av blommor
  • Hjälp med utformning av dödsannonseroch tackannonser
  • Kontakt med präster, kantorer, solister, förtäringsställen mm
  • Juridiska frågor gällande bouppteckningar, testamente och arvskiften
  • Råd när det gäller gravstenar och kompletteringar av befintliga stenar