I livets olika skeden

När en närstående dör förändras vardagen och man hamnar i en situation där frågorna är många och svaren är inte alltid enkla och entydiga. Det uppstår många praktiska saker att ta itu med och man ställs inför många och ibland svåra och komplicerade juridiska frågor. Vi har den juridiska kunskapen och kompetensen som krävs för att hjälpa er med dödsboförvaltning, bouppteckning och arvskifte.