Begravningen

Tid för förberedelser

För att begravningen ska få en värdig och vacker inramning krävs noggranna förberedelser. Här hjälper vi er med det mesta och ser till att allt blir som ni tänkt er. I god tid före begravningen kan vi t ex ordna tryckning av program så att alla ska kunna följa ceremonin. Programmet blir ett värdefullt minne efteråt och kan även skickas till de som inte hade tillfälle att komma på begravningen.

Efter begravningen sammanställer vi material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram, namn på medverkande, förteckning över blommor och minnesgåvor samt fotografier finns med.

På begravningsdagen

Innan begravningsceremonin börjar finns vi från begravningsbyrån där för att se till att kistan kommer på plats och för att dekorera kring kistan med blomsterdekorationer och ljus. Vi har även kontakt med övriga medverkande som officiant, musiker och vaktmästare. När gästerna anländer till begravningen ser vi till att de blir väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta samt informeras om vad som kommer att ske.

Efter att begravningen sedan är avslutad lägger vi ut blomsterdekorationerna antingen på graven, i en kransgård eller på annan plats. Vid en kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Klädsel på begravningen

Förr i tiden markerade man alltid sin sorg genom att bära svarta eller mörka kläder. Idag är det inte lika vanligt. Klädseln på en begravning påverkas av lokala seder och personliga synpunkter, och när man utformar annonsen så kan man ange till exempel Mörk klädsel, Valfri klädsel eller Ljus klädsel för att underlätta för gästerna. De närmaste använder vit slips och övriga använder svart slips.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.

Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.