Begravningsceremoni

I Sverige är det lagstadgat att gravsättning eller kremation ska ske inom en månad efter dödsfallet. Föreligger det särskilda skäl kan man begära anstånd hos Skatteverket, vilket vi kan hjälpa er med. Det vanliga är dock att begravningen hålls inom två veckor efter dödsfallet.

En av de första saker du behöver fundera över är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Om den avlidne redan skrivit ner sina önskemål i Livsarkivet är det här valet förmodligen redan bestämt.Några formella krav på hur en begravning ska gå till finns egentligen inte. Man kan välja om man vill följa ett trossamfunds ceremoni eller själv göra upp ett program för begravningen.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Väljer man begravning enligt Svenska kyrkans ordning så finns det en fastställd ceremoni, som man själv kan komplettera med till exempel extra sång och musik. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar. Begravningen kan vara religiöst präglad eller ateistisk och man har full frihet när det gäller val av musik, vem som ska vara begravningsförrättare m.m.Under en borgerlig begravning är musik och diktläsning centrala delar. En borgerlig begravning kan ske i allmänna gravkapell eller på annan plats, inom- eller utomhus.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och vi hjälper till oavsett religion och kultur.

Jordbegravning eller kremation

Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav och oftast bärs kistan ut till graven av anhöriga och vänner eller av vårt bärarlag. Efter att kistan sänkts ner i graven tar anhöriga och vänner farväl och akten avslutas. Avskedet kan även ske i ceremonilokalen och kistan gravsätts då vid ett senare tillfälle. Detta är vanligt om gravsättning sker på annan ort än där ceremonin ägt rum.
Om det är en kremationsbegravning sker avskedstagandet i ceremonilokalen och hela akten avslutas där. Efteråt transporteras kistan till krematoriet.
Valet mellan de två alternativen kan påverkas av både religiösa och känslomässiga faktorer samt av traditioner på orten.

Musik och dikter

En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas med orgel- eller pianomusik, men även solosång, körsång eller musik med annat instrument är vanligt. Vi hjälper till att ordna musiken utifrån dina önskemål. Via nedanstående länkar hittar du tips på musik – men även verser och dikter: Klicka här för förslag på Musik>>