Att tänka på

Innan vi träffas hos oss på begravningsbyrån finns det en del ni inom familjen kan behöva diskutera igenom. Vill ni hellre att vi träffas i er hemmiljö, eller på någon annan plats där ni känner er bekväma, går det givetvis också utmärkt.
Vanligtvis går vi igenom följande när vi träffas:

 • Begravningsceremoni
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Val av kista och urna
 • Blommor
 • Dödsannons
 • Sång och musik
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Pris (vi lämnar alltid skriftlig prisuppgift)

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också har ansvaret för vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut med anledning av dödsfallet.

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den avlidne varit aktiv vill kanske sända blommor eller närvara vid begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.