Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste har du rätt, och kanske även förväntas, att delta i sorgen. Ofta betyder det mycket för den drabbade familjen att människor tar sig tid att närvara.Det behöver däremot inte innebära att alla inbjuds till minnesstund efteråt. Det kan markeras med uppgift i annonsen om att akten avslutas i kyrkan/kapellet.

Begravning i stillhet

Ibland kan man läsa i dödsannonser att begravningen genomförs i stillhet, vilket innebär att de närmaste vill hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara. Det kan vara en önskan som den avlidne har uttryckt eller ett önskemål från de anhöriga.