Familjejuridik

Behovet av juridisk kompetens förekommer även vid ett flertal tillfällen under ens livstid. Vi har den kunskap och kompetens som krävs för att hjälpa er med vardagsjuridik som testamenten, gåvobrev, samboavtal och äktenskapsförord.

Testamente

Om man vill reglera hur ens tillgångar ska fördelas och vem som ska ärva är det viktigt att man upprättar ett testamente. När man upprättar ett testamente kan detta innebära att arvsordningen ändras. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två personer.Anledningarna till att man väljer att upprätta ett testamente kan vara många men de mest vanliga är att man t.ex. vill skydda make/maka eller sambo, göra barnens arv till enskild egendom eller ändra arvsordningen. Man registrerar inte ett testamente vid någon myndighet utan det är viktigt att det förvaras på ett säkert ställe så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Vi hjälper er att upprätta ett testamente på ett juridiskt korrekt sätt och erbjuder även trygg förvaring i vårt Dokumentbevakningssystem.

Gåvobrev

Vill man ge något i gåva är det bra om man upprättar ett gåvobrev. Genom gåvobrevet blir gåvan juridiskt bindande. Reglerna gällande gåvobrev regleras i Gåvolagen och Jordabalken och där ställs det krav på givaren, mottagaren och den aktuella gåvan. Om man vill ge sina barn en gåva är det viktigt att man funderar på om gåvan ska vara förskott på arv eller inte.

Samboavtal

Idag lever många i ett samboförhållande och i Sambolagen finns regler för bodelning mellan sambor. Sambolagen reglerar huvudsakligen enbart bostad och bohag som införskaffats för det gemensamma boendet och vid en separation eller då den ena sambon avlider är det detta som ska ingå i bodelningen. Om man vill går det att avtala bort dessa regler genom att upprätta ett samboavtal.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal som upprättas mellan makar och leder till att viss eller all egendom blir enskilt ägd i ett äktenskap. Detta kan gälla egendom som makarna eller någon av makarna äger idag, såväl som egendom som köps i framtiden. Vid en eventuell separation kommer makarna att behålla vad var och en äger enligt det upprättade äktenskapsförordet. Ett äktenskapsförord måste registreras vid tingsrätten för att vara giltigt.