Med omtanke om de dina

Vi har all förståelse för den som tycker att det känns underligt att planera för sin egen död om man är mitt i livet. Se det som en omtanke om dina efterlevande - omtanken att inte lämna dem i osäkerhet rörande dina önskemål den dag du inte längre kan uttrycka din vilja.